Monitorul Oficial
nr. 759/6 septembrie 2006

Publicare
  1.   O.U.G. nr.57/30-08-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
A
  2.   H.G. nr.1.118/30-08-2006 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Educației și Cercetării Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara - din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
-
  3.   H.G. nr.1.127/30-08-2006 
HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene și comunale a unor sectoare de drumuri situate în județul Neamț
-
  4.   H.G. nr.1.131/30-08-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor drumuri forestiere, a unor sectoare de drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Ghindari și în administrarea Consiliului Local al Comunei Ghindari, județul Mureș
-
  5.   O. nr.916/27-07-2006 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare
A
  6.   Decizie nr.114.378/30-08-2006 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale "Safeguard Broker de Asigurare-Reasigurare" S.R.L.
-
Rectificare:
  7.   O. nr.7.101/22-08-2006 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind delegarea competenței de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de conducere
A


Miercuri, 08 iulie 2020, 07:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.