Monitorul Oficial
nr. 772/12 septembrie 2006

Publicare
  1.   H.G. nr.1.135/30-08-2006 
HOTĂRÂRE privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit
V
  2.   H.G. nr.1.168/06-09-2006 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 39 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj
-
  3.   H.G. nr.1.169/06-09-2006 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al județului Hunedoara, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Hunedoara
-
  4.   H.G. nr.1.170/06-09-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al județului Ilfov, precum și al orașelor și comunelor din județul Ilfov
-
  5.   O. nr.529/04-08-2006 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului privind aprobarea Manualului de operare pentru programul "Schema de granturi mici"
A
  6.   O. nr.627/05-09-2006 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilități financiare producătorilor agricoli care dețin suprafețe de pajiști în zona montană
-
Rectificare:
  7.   O.U.G. nr.57/30-08-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
A


Miercuri, 08 iulie 2020, 06:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.