Monitorul Oficial
nr. 771/12 septembrie 2006

Publicare
  1.   H.G. nr.1.178/06-09-2006 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți a unui imobil, proprietate publică a statului
-
  2.   H.G. nr.1.181/06-09-2006 
HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Muzeului Militar Național în Muzeul Militar Național "Regele Ferdinand I"
-
  3.   H.G. nr.1.184/06-09-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș
-
  4.   H.G. nr.1.196/06-09-2006 
HOTĂRÂRE privind preluarea unui sector de drum local din domeniul public al municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, județul Alba, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale
-
  5.   H.G. nr.1.197/06-09-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor sectoare de drumuri naționale, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, județul Timiș, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
-
  6.   H.G. nr.1.199/06-09-2006 
HOTĂRÂRE privind preluarea unor sectoare de drum județean din domeniul public al municipiului Bistrița și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., precum și încadrarea acestora în categoria drumurilor naționale
-
  7.   O. nr.1.389/22-08-2006 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
A


Luni, 30 ianuarie 2023, 02:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.