Monitorul Oficial
nr. 815/3 octombrie 2006

Publicare
  1.   H.G. nr.1.146/30-08-2006 
HOTĂRÂRE privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
V
  2.   H.G. nr.1.273/13-09-2006 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Arhivele Naționale din cadrul Ministerului Administrației și Internelor din România și Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la București la 3 iulie 2006
-
  3.   H.G. nr.1.300/20-09-2006 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Buzău din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
-
  4.   H.G. nr.1.304/20-09-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Măgherani și în administrarea Consiliului Local al Comunei Măgherani, județul Mureș
-
  5.   H.G. nr.1.308/20-09-2006 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Agenția Națională pentru Sport
-
  6.   O. nr.21/514/20-09-2006 (A.N.R.E., A.N.R.S.P.G.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală privind aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor locale de referință și a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
-
  7.   O. nr.591/24-08-2006 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind organizarea și funcționarea Inspecției de stat pentru controlul tehnic în producerea și valorificarea legumelor și fructelor, în vederea executării controalelor de conformitate pentru fructe și legume proaspete
V
  8.   Decizie nr.356/31-01-2006 (C.N.V.M.)
DECIZIE privind autorizarea ca operator de piață a Societății Comerciale "Bursa Monetar-Financiară și de Mărfuri" - S.A. Sibiu
-


Vineri, 29 septembrie 2023, 09:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.