Monitorul Oficial
nr. 879/27 octombrie 2006

Publicare
  1.   L. nr.389/19-10-2006 
LEGE pentru ratificarea Convenției-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
-
  2.   D. nr.1.167/18-10-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
-
  3.   D.C.C. nr.608/21-09-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  4.   H.G. nr.1.452/18-10-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al județului Maramureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Maramureș
-
  5.   O. nr.230/26-09-2006 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabilește condiții desemnate pentru a defini și menține teritoriul Comunității Europene liber de pestă porcină clasică
A
  6.   O. nr.238/06-10-2006 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind identificarea și înregistrarea suinelor
A
  7.   O. nr.709/20-10-2006 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agențiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine
-


Marți, 13 aprilie 2021, 15:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.