Monitorul Oficial
nr. 969/4 decembrie 2006

Publicare
  1.   L. nr.440/27-11-2006 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2006 privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România (SAMTID)-B, semnat la București la 29 mai 2006
-
  2.   D. nr.1.325/24-11-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2006 privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România (SAMTID)-B, semnat la București la 29 mai 2006
-
  3.   L. nr.442/27-11-2006 
LEGE pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
A
  4.   D. nr.1.327/24-11-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
  5.   L. nr.443/27-11-2006 
LEGE privind răspunderea coordonatorilor pe aeroporturile civile
-
  6.   D. nr.1.328/24-11-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind răspunderea coordonatorilor pe aeroporturile civile
-
  7.   H.P. nr.44/30-11-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale
-
  8.   O.U.G. nr.94/29-11-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază
V
  9.   H.G. nr.1.647/22-11-2006 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de realizare a cadastrului general pentru anul 2007
-
  10.   H.G. nr.1.689/29-11-2006 
HOTĂRÂRE privind rechemarea unui consul general
-
  11.   Decizie nr.196/29-11-2006 
DECIZIE pentru numirea doamnei Mihaela Arteni în calitate de membru al Consiliului de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
-
  12.   Decizie nr.197/29-11-2006 
DECIZIE pentru numirea doamnei Mihaela Cristina Mostavi în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
-
  13.   O. nr.748/24.359/14-10,28-11-2006 (M.A.P.D.R., M.F.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.272/26.503/2005
-
  14.   O. nr.87/17-10-2006 (C.N.V.M.)
ORDIN privind aprobarea Instrucțiunii nr. 7/2006 pentru modificarea Instrucțiunii nr. 12/2005 privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de persoanele fizice
A


Joi, 15 aprilie 2021, 10:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.