Monitorul Oficial
nr. 21/12 ianuarie 2007

Publicare
  1.   L. nr.471/12-12-2006 
LEGE privind aprobarea plății cotizației anuale pentru anul 2007, ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
-
  2.   D. nr.1.389/12-12-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea plății cotizației anuale pentru anul 2007, ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
-
  3.   L. nr.472/12-12-2006 
LEGE pentru ratificarea Acordului privind finanțarea comună a Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) între guvernele părților la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005
-
  4.   D. nr.1.390/12-12-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind finanțarea comună a Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) între guvernele părților la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului EuropaCaucaz-Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005
-
  5.   D. nr.20/09-01-2007 
DECRET privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării
-
  6.   D. nr.21/09-01-2007 
DECRET privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării
-
  7.   D. nr.22/09-01-2007 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Apărării
-
  8.   D. nr.23/09-01-2007 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Apărării
-
  9.   D. nr.24/09-01-2007 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Apărării
-
  10.   D. nr.25/09-01-2007 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Apărării
-
  11.   D. nr.26/09-01-2007 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel în rezervă din Ministerul Apărării
-
  12.   D. nr.27/09-01-2007 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel în rezervă din Ministerul Apărării
-
  13.   D. nr.28/09-01-2007 
DECRET privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă, în rezervă, unui comandor în rezervă din Ministerul Apărării
-
  14.   D. nr.30/09-01-2007 
DECRET privind înaintarea în gradul următor a unui general în retragere din Ministerul Apărării
-
  15.   D. nr.31/09-01-2007 
DECRET privind înaintarea în gradul următor a unui general în retragere din Ministerul Apărării
-
  16.   D. nr.32/09-01-2007 
DECRET privind înaintarea în gradul următor a unui general în rezervă din Ministerul Apărării
-
  17.   D. nr.33/09-01-2007 
DECRET privind înaintarea în gradul următor a unui general în retragere din Ministerul Apărării
-
  18.   D. nr.34/09-01-2007 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Apărării
-
  19.   D. nr.43/11-01-2007 
DECRET pentru numirea în funcția de procuror șef al Direcției de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
-
  20.   D. nr.44/11-01-2007 
DECRET pentru numirea în funcția de procuror șef adjunct al Direcției de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
-
  21.   H.G. nr.1.809/13-12-2006 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor imobile aflate în administrarea Casei Județene de Pensii Dolj, în vederea efectuării schimbului cu unele bunuri imobile aflate în proprietatea Societății Comerciale "Macplast" - S.R.L. Craiova
-
  22.   H.G. nr.1/10-01-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 50/2006 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2006, pentru operatorii economici monitorizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar
-
  23.   H.G. nr.3/10-01-2007 
HOTĂRÂRE privind indexarea cuantumului alocației lunare de plasament
-
  24.   H.G. nr.4/10-01-2007 
HOTĂRÂRE privind corectarea limitelor de venituri și indexarea cuantumului alocației familiale complementare și al alocației de susținere pentru familia monoparentală
-
  25.   H.G. nr.5/10-01-2007 
HOTĂRÂRE privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat și al alocației pentru copiii nou-născuți, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
A
  26.   H.G. nr.6/10-01-2007 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007
-
  27.   Decizie nr.5/11-01-2007 
DECIZIE privind numirea coordonatorului național al Programului ISPA
-
  28.   Decizie nr.6/10-01-2007 
DECIZIE privind numirea coordonatorului național al Asistenței financiare nerambursabile
-
  29.   O. nr.805/22-12-2006 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea repartizării pe județe a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007 din pădurile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat și a persoanelor fizice și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național
A
  30.   Decizie nr.19/15-12-2006 (C.M.R.)
DECIZIE privind punerea în aplicare a unor dispoziții legale
A


Miercuri, 27 mai 2020, 13:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.