Monitorul Oficial
nr. 71/30 ianuarie 2007

Publicare
  1.   D.C.C. nr.914/14-12-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 pct. 1 lit. a) și lit. b) și ale art. 2821 din Codul de procedură civilă
V
  2.   H.G. nr.9/10-01-2007 
HOTĂRÂRE privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
-
  3.   O. nr.517/27-12-2006 (A.N.C.E.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor pentru anularea prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor nr. 42/2005 privind aplicarea regimului de control al exporturilor unui produs care nu figurează în listele de control cuprinzând produsele și tehnologiile cu dublă utilizare
-
  4.   O. nr.839/18-12-2006 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului privind modificarea și completarea anexelor la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 270/2006 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului, cu modificările și completările ulterioare
-
  5.   O. nr.4/03-01-2007 (M.M.S.S.F.)
ORDIN al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru abrogarea ordinelor ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind aprobarea listelor organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformității echipamentelor individuale de protecție, mașinilor industriale, echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, precum și a explozivilor de uz civil
-
  6.   O. nr.21/12-01-2007 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile Române RACR-RA, Regulile aerului, ediția 02/2006
A
  7.   O. nr.26/12-01-2007 (M.M.S.S.F.)
ORDIN al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I 2007
-
  8.   O. nr.32/19-01-2007 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizați
A
  9.   O. nr.33/19-01-2007 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizați
A
  10.   O. nr.42/18-01-2007 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea pct. 7 din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, republicată, și a pct. 7 din anexa nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condițiile de emitere, gestionare și folosire a legitimațiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.065/2004
-
  11.   Decizie nr.4.303/15-01-2007 (C.S.A.)
DECIZIE privind numirea noului administratordirector general și revocarea măsurii de interzicere temporară a exercitării activității de broker de asigurare de către Societatea Comercială MEDINS 2002 ROMANIA-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L
-


Miercuri, 08 februarie 2023, 13:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.