Monitorul Oficial
nr. 123/20 februarie 2007

Publicare
  1.   H.G. nr.149/14-02-2007 
HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Reabilitare DN 3B intersecția DN 3 Călărași, km 0+000-km 3+020"
-
  2.   H.G. nr.156/14-02-2007 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
-
  3.   H.G. nr.157/14-02-2007 
HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
-
  4.   H.G. nr.159/14-02-2007 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului
-
  5.   Decizie nr.36/19-02-2007 
DECIZIE privind numirea unor reprezentanți ai Guvernului în Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
-
  6.   O. nr.214/07-02-2007 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire și perfecționare a personalului navigant maritim și maritim-portuar român care nu intră sub incidența Convenției STCW
A
  7.   O. nr.637/16-02-2007 (A.N.A.F.)
ORDIN al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru abrogarea unor decizii și ordine din domeniul vamal
-
Republicare:
  8.   L. nr.215/23-04-2001 
LEGE Legea administrației publice locale
A


Joi, 18 august 2022, 01:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.