Monitorul Oficial
nr. 165/8 martie 2007

Publicare
  1.   L. nr.35/02-03-2007 
LEGE privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
-
  2.   D. nr.137/01-03-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
-
  3.   L. nr.36/02-03-2007 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr. 139/1995
-
  4.   D. nr.138/01-03-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr. 139/1995
-
  5.   L. nr.37/02-03-2007 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților
-
  6.   D. nr.139/01-03-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților
-
  7.   L. nr.38/02-03-2007 
LEGE pentru abrogarea Decretului Consiliului de Stat nr. 388/1976 privind regimul de lucru, nivelul retribuției și unele drepturi pentru personalul care lucrează pe platforme de foraj marin și pe navele maritime cu care se execută lucrări de prospecțiuni geologice, geofizice și geotehnice, precum și alte lucrări sau activități speciale necesare forajului marin
-
  8.   D. nr.140/01-03-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru abrogarea Decretului Consiliului de Stat nr. 388/1976 privind regimul de lucru, nivelul retribuției și unele drepturi pentru personalul care lucrează pe platforme de foraj marin și pe navele maritime cu care se execută lucrări de prospecțiuni geologice, geofizice și geotehnice, precum și alte lucrări sau activități speciale necesare forajului marin
-
  9.   D. nr.147/05-03-2007 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  10.   D. nr.148/05-03-2007 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  11.   D. nr.149/05-03-2007 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  12.   D. nr.150/05-03-2007 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  13.   D. nr.151/05-03-2007 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  14.   D. nr.152/05-03-2007 
DECRET privind acreditarea unui ambasador
-
  15.   H.C.D. nr.10/05-03-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea numărului maxim al membrilor Comisiei juridice, de disciplină și imunități
-
  16.   H.C.D. nr.11/05-03-2007 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2004 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  17.   Decizie nr.39/05-03-2007 
DECIZIE pentru revocarea domnului Ionel Fleșariu din funcția de vicepreședinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Electorale Permanente
-
  18.   Decizie nr.40/05-03-2007 
DECIZIE pentru numirea domnului Marian Muhuleț în funcția de vicepreședinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Electorale Permanente
-
  19.   O. nr.294/285/130/20-02,21-02,20-02-2007 (M.T.C.T., M.F.P., M.M.S.S.F.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care primește sume de la bugetul de stat
-


Luni, 01 iunie 2020, 19:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.