Monitorul Oficial
nr. 275/25 aprilie 2007

Publicare
  1.   L. nr.101/19-04-2007 
LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
-
  2.   D. nr.412/18-04-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
-
  3.   L. nr.102/19-04-2007 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Afaceri Europene
-
  4.   D. nr.413/18-04-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Afaceri Europene
-
  5.   L. nr.103/19-04-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului consilierilor de integrare
-
  6.   D. nr.414/18-04-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului consilierilor de integrare
-
  7.   L. nr.104/19-04-2007 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internațioale
-
  8.   D. nr.415/18-04-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale
-
  9.   L. nr.106/19-04-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
A
  10.   D. nr.417/18-04-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
-
  11.   L. nr.107/19-04-2007 
LEGE pentru abrogarea Legii nr. 581/2004 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente și produse de uz fitosanitar
-
  12.   D. nr.418/18-04-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru abrogarea Legii nr. 581/2004 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente și produse de uz fitosanitar
-
  13.   L. nr.108/19-04-2007 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
-
  14.   D. nr.419/18-04-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
-
  15.   D.C.C. nr.186/06-03-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (7) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
V
  16.   D.C.C. nr.208/13-03-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
V
  17.   D.C.C. nr.223/13-03-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (1) și (4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  18.   D.C.C. nr.263/20-03-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală
V
  19.   H.G. nr.339/11-04-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea subvenției unitare acordate pentru acțiuni de ecologizare Societății Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare
-
  20.   O. nr.204/520/02-02,06-03-2007 (M.S.P., M.E.C.)
ORDIN al ministrului sănătății publice și al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educație fizică și sport pentru elevi și studenți și a Baremului medical cuprinzând afecțiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educație fizică și sport
-
Rectificare:
  21.   L. nr.263/15-05-2002 
LEGE pentru ratificarea Convenției europene privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii, încheiată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990
V
  22.   L. nr.420/22-11-2006 
LEGE pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005
-


Sâmbătă, 22 februarie 2020, 09:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.