Monitorul Oficial
nr. 441/29 iunie 2007

Publicare
  1.   H.S. nr.27/28-06-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 20/2001 privind structura serviciilor Senatului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
A
  2.   H.C.D. nr.31/26-06-2007 
HOTĂRÂRE privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2006
-
  3.   O.U.G. nr.59/20-06-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități
V
  4.   O.U.G. nr.65/27-06-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
V
  5.   O.U.G. nr.66/27-06-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art. 35 din Legea zootehniei nr. 72/2002
A
  6.   O.U.G. nr.70/28-06-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
V
  7.   O.U.G. nr.72/28-06-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri derogatorii de la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
V
  8.   H.G. nr.596/13-06-2007 
HOTĂRÂRE privind darea unui imobil aflat în domeniul public al statului în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj
-
  9.   H.G. nr.627/20-06-2007 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin schimbarea destinației și denumirii unor imobile aflate în administrarea Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Tulcea
-
  10.   H.G. nr.667/28-06-2007 
HOTĂRÂRE privind structura accizei totale exprimată în echivalent euro pentru 1.000 de țigarete
-
  11.   O. nr.6.632/25-06-2007 (A.N.A.F.)
ORDIN al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului
A


Vineri, 12 august 2022, 21:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.