Monitorul Oficial
nr. 485/19 iulie 2007

Publicare
  1.   L. nr.210/02-07-2007 
LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se stabilesc și se sancționează contravenții
-
  2.   D. nr.676/28-06-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se stabilesc și se sancționează contravenții
-
  3.   L. nr.246/12-07-2007 
LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României
V
  4.   D. nr.717/11-07-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României
-
  5.   L. nr.247/12-07-2007 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției
-
  6.   D. nr.718/11-07-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției
-
  7.   H.G. nr.674/28-06-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental
A
  8.   H.G. nr.692/28-06-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții ”Modernizare DN 19C km 0+000–km 9+280 la Valea lui Mihai”, județul Bihor
-
  9.   H.G. nr.697/28-06-2007 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 660/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării ”Secțiunea 4 Drajna-Fetești” și ”Secțiunea 5 Fetești-Cernavodă” din cadrul obiectivului de investiție ”Autostrada BucureștiCernavodă” pe teritoriul localității Fetești din județul Ialomița și al localităților Borcea, Dragalina, Perișoru și Ștefan cel Mare din județul Călărași
-
  10.   H.G. nr.711/04-07-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuției financiare a României pentru anul 2007 la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
-
  11.   H.G. nr.762/11-07-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 669/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finanțarea unor măsuri speciale determinate de conflictul din Fâșia Gaza
-
  12.   H.G. nr.766/17-07-2007 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finanțarea Concursului Internațional de Canto ”Haricleea Darclée” - Brăila 2007, ediția a VI-a
-
  13.   O. nr.389/27-06-2007 (M.C.T.I.)
ORDIN al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind procedura de avizare a instrumentelor de plată cu acces la distanță, de tipul aplicațiilor internet-banking, home-banking sau mobile-banking
A
  14.   C.E.D.O./15-06-2006 
HOTĂRÂRE din 15 iunie 2006 în Cauza Cârstea și Grecu împotriva României
-


Marți, 29 noiembrie 2022, 09:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.