Monitorul Oficial
nr. 745/2 noiembrie 2007

Publicare
  1.   D.C.C. nr.729/13-09-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 și art. 582 din Codul de procedură civilă
V
  2.   D.C.C. nr.739/13-09-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
V
  3.   D.C.C. nr.744/13-09-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 614 din Codul de procedură civilă
V
  4.   D.C.C. nr.747/13-09-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2812 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură civilă
V
  5.   D.C.C. nr.788/20-09-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
V
  6.   D.C.C. nr.819/02-10-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (3) din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
V
  7.   O.U.G. nr.120/24-10-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
A
  8.   H.G. nr.1.330/31-10-2007 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru județul Ilfov
-
  9.   H.G. nr.1.331/31-10-2007 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.305/2003 privind contractarea de către Societatea Comercială ”Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. a unor credite externe, garantate de către Ministerul Finanțelor Publice, necesare pentru achiziționarea a patru aeronave tip Airbus A 318
-
  10.   O. nr.908/31-10-2007 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea anexei F la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitățile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului, precum și condițiile de eligibilitate
-
Rectificare:
  11.   H.S. nr.42/09-10-2007 
HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Consiliului Național de Integritate
-


Miercuri, 08 februarie 2023, 16:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.