Monitorul Oficial
nr. 820/3 decembrie 2007

Publicare
  1.   H.G. nr.1.448/28-11-2007 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 443/2005 pentru aprobarea Programului național de securitate aeronautică
-
  2.   H.G. nr.1.449/28-11-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuției anuale de participare a României la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investiții și Companii Multinaționale, care gestionează problematica Declarației pentru investiții internaționale și companii multinaționale a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
A
  3.   H.G. nr.1.450/28-11-2007 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru Casa Corpului Didactic Ilfov, a unui imobil, trecut în proprietatea publică a statului
-
  4.   O. nr.202/28-11-2007 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
-
  5.   O. nr.345/20-11-2007 (A.N.C.E.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor privind acordarea consultanței de specialitate referitoare la încadrarea unor produse în Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni
V
  6.   O. nr.346/20-11-2007 (A.N.C.E.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor pentru abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice nr. 71/2002 privind aplicarea regimului de control prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 unor produse care nu figurează în lista de armamente, muniții și alte produse militare
-
  7.   O. nr.356/29-11-2007 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor și reformei administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-


Vineri, 31 martie 2023, 13:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.