Monitorul Oficial
nr. 872/20 decembrie 2007

Publicare
  1.   D.C.C. nr.959/30-10-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1), ale art. 5 alin. (1), ale art. 44 alin. (3), ale art. 45 lit. a), ale art. 51 și ale art. 52 din Legea concurenței nr. 21/1996
V
  2.   D.C.C. nr.960/30-10-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art.10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 și ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003
V
  3.   D.C.C. nr.961/30-10-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 98 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic și ale art. 1 și art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora
V
  4.   D.C.C. nr.997/06-11-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/1998 cu privire la modificarea și completarea unor reglementări referitoare la accize și la taxa pe valoarea adăugată
V
  5.   D.C.C. nr.1.128/27-11-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  6.   H.G. nr.1.519/12-12-2007 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 948/2007 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+000 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București obiect 5A - Reabilitare și extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului București între DN 1A și DN 1”
-
  7.   O. nr.51/06-12-2007 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea și completarea contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi
A
  8.   O. nr.747/06-12-2007 (I.N.S.)
ORDIN al președintelui Institutului Național de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intracomunitar cu bunuri în anul 2008
A
Rectificare:
  9.   D. nr.487/26-09-1996 
DECRET privind conferirea medaliei "Crucea comemorativă a Celui de-al Doilea Razboi Mondial, 1941 - 1945"
-
  10.   D. nr.235/17-06-1997 
DECRET privind conferirea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941-1945"
-
  11.   Decizie nr.XI/05-02-2007 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. XI din 5 februarie 2007
-
  12.   O. nr.356/29-11-2007 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor și reformei administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-


Vineri, 31 martie 2023, 12:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.