Monitorul Oficial
nr. 78/31 ianuarie 2008

Publicare
  1.   O.G. nr.5/30-01-2008 
ORDONANȚĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
V
  2.   O.G. nr.6/30-01-2008 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun
V
  3.   O.G. nr.7/30-01-2008 
ORDONANȚĂ pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe
-
  4.   O.G. nr.8/30-01-2008 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și a Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
-
  5.   H.G. nr.61/16-01-2008 
HOTĂRÂRE privind procedura de selecție pentru acordarea unei licențe naționale de utilizare a frecvențelor radio în vederea furnizării de rețele de date și servicii de comunicații electronice mobile în benzile de frecvențe 410-415/420-425 MHz
-
  6.   O. nr.15/56/17-01,21-01-2008 (M.A.D.R., M.M.D.D.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și dezvoltării durabile pentru adoptarea măsurilor privind bunele condiții agricole și de mediu în România
A
  7.   O. nr.58/28-01-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea art. 10 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 196/2006 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind avizarea și autorizarea funcționării ocoalelor silvice pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și a celor proprietate publică aparținând unităților administrativ-teritoriale și pentru autorizarea personalului silvic
A
  8.   O. nr.88/24-01-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Regulamentului de navigație pe Dunăre în sectorul românesc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 787/2007
A
  9.   O. nr.149/18-12-2007 (C.N.V.M.)
ORDIN pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 8/2007 privind raportarea cerințelor minime de capital
A
  10.   Decizie nr.36/22-01-2008 (C.N.A.)
DECIZIE privind obligația distribuitorilor de servicii de programe de a aduce la cunoștința publicului sancțiunile aplicate de Consiliul Național al Audiovizualului
A


Sâmbătă, 09 decembrie 2023, 12:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.