Monitorul Oficial
nr. 79/1 februarie 2008

Publicare
  1.   O.G. nr.10/30-01-2008 
ORDONANȚĂ privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
-
  2.   O.G. nr.11/30-01-2008 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
V
  3.   H.G. nr.95/30-01-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007
-
  4.   H. nr.103/11-12-2007 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind completarea Normelor de reprezentare a auditorilor financiari la conferințele Camerei Auditorilor Financiari din România
A


Luni, 05 decembrie 2022, 02:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.