Monitorul Oficial
nr. 225/24 martie 2008

Publicare
  1.   L. nr.47/19-03-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
-
  2.   D. nr.381/18-03-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
-
  3.   L. nr.48/19-03-2008 
LEGE privind autorizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului pentru finanțarea cheltuielilor cu asigurarea pazei societăților comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară
-
  4.   D. nr.382/18-03-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind autorizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului pentru finanțarea cheltuielilor cu asigurarea pazei societăților comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară
-
  5.   L. nr.49/19-03-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități
-
  6.   D. nr.383/18-03-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități
-
  7.   O. nr.341/20-03-2008 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen
-
  8.   O. nr.3.390/10-03-2008 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea publicării anexelor nr. 18 și 20 la Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2008, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor cuprinse în aria curriculară Tehnologii pentru pregătire și instruire practică și discipline tehnologice din domeniul sănătate și asistență pedagogică
-
  9.   Decizie nr.214/17-03-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale ELITASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
Republicare:
  10.   L. nr.340/12-07-2004 
LEGE privind instituția prefectului
A


Luni, 26 septembrie 2022, 19:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.