Monitorul Oficial
nr. 303/17 aprilie 2008

Publicare
  1.   D.C.C. nr.235/04-03-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
V
  2.   D.C.C. nr.251/06-03-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă
V
  3.   D.C.C. nr.280/11-03-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 alin. 1 teza întâi din Codul familiei
V
  4.   D.C.C. nr.310/13-03-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
V
  5.   D.C.C. nr.316/13-03-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  6.   D.C.C. nr.324/13-03-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
V
  7.   D.C.C. nr.351/20-03-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 506 alin. 1 partea finală din Codul de procedură penală
V
  8.   D.C.C. nr.356/20-03-2008 
DECIZIE privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) și (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
V
  9.   D.C.C. nr.357/20-03-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 1, 2 și 3 din Codul de procedură civilă
V


Sâmbătă, 09 decembrie 2023, 14:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.