Monitorul Oficial
nr. 358/9 mai 2008

Publicare
  1.   D. nr.484/29-04-2008 
DECRET privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării
-
  2.   D. nr.485/05-05-2008 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Diplomatic în grad de Mare Ofițer
-
  3.   D. nr.487/06-05-2008 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
-
  4.   D.C.C. nr.370/20-03-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
V
  5.   O.U.G. nr.57/07-05-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari
-
  6.   H.G. nr.464/07-05-2008 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar de urgență pentru populația din județul Galați
-
  7.   H.G. nr.465/07-05-2008 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în județul Galați
-
  8.   H.G. nr.466/07-05-2008 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008
-
  9.   H.G. nr.473/07-05-2008 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Societății de Cultură Macedo-Română ca fiind de utilitate publică
-
  10.   H.G. nr.478/07-05-2008 
HOTĂRÂRE privind preluarea unor sectoare de drum județean din domeniul public al județului Galați și din administrarea Consiliului Județean Galați, respectiv din domeniul public al județului Vrancea și din administrarea Consiliului Județean Vrancea, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru "Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România" - S.A., și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale
-
  11.   H.G. nr.482/07-05-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor selectate și a finanțării acestora în cadrul Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități
-
  12.   H.G. nr.484/07-05-2008 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Agenția Națională pentru Sport
-
  13.   Decizie nr.87/07-05-2008 
DECIZIE privind aprobarea componenței nominale a Comisiei naționale de autoevaluare Schengen
A
  14.   O. nr.238/18-04-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea modificării anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 562/2006 privind aprobarea Manualului operațional pentru schema competitivă de granturi derulată cu sprijinul proiectului "Modernizarea sistemului de informare și cunoaștere în agricultură"
-
  15.   N. nr.3/06-05-2008 (B.N.R.)
NORMĂ pentru completarea Normei Băncii Naționale a României nr. 13/2004 privind raportarea tranzacțiilor efectuate pe piața valutară interbancară
A


Marți, 06 decembrie 2022, 05:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.