Monitorul Oficial
nr. 361/12 mai 2008

Publicare
  1.   D. nr.486/05-05-2008 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler
-
  2.   O.U.G. nr.58/07-05-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru abrogarea art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
A
  3.   H.G. nr.471/07-05-2008 
HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului Național de Inventică Iași
-
  4.   H.G. nr.475/07-05-2008 
HOTĂRÂRE privind preluarea unor sectoare de drum județean din domeniul public al județului Dolj și al județului Gorj și din administrarea Consiliului Județean Dolj și a Consiliului Județean Gorj în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale
-
  5.   H.G. nr.476/07-05-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  6.   H.G. nr.483/07-05-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuției anuale a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor la proiectul Direcției generale justiție, libertate, securitate, 2007-2009, acțiunea "Dezvoltarea FIU.NET", pentru perioada 2008-2009
-
  7.   Decizie nr.88/09-05-2008 
DECIZIE privind constituirea, la nivel de secretar de stat, a Comitetului Lisabona pentru noul ciclu 2008-2010 al implementării Strategiei Lisabona
A
  8.   O. nr.832/302/23-04,10-04-2008 (M.S.P., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală
-


Miercuri, 08 februarie 2023, 15:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.