Monitorul Oficial
nr. 398/27 mai 2008

Publicare
  1.   D.C.C. nr.373/25-03-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 lit. e) și ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
V
  2.   D.C.C. nr.399/10-04-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
V
  3.   D.C.C. nr.475/06-05-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă
V
  4.   O.U.G. nr.64/21-05-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe comerciale restante aflate în administrarea unităților teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat
V
  5.   H.G. nr.536/21-05-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la București la 12 decembrie 2007 și la Washington DC la 25 februarie 2008 dintre Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat și public, semnat la București la 13 septembrie 2002 între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
-
  6.   H.G. nr.538/21-05-2008 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului
-
  7.   H.G. nr.539/21-05-2008 
HOTĂRÂRE privind scoaterea din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, ca urmare a retrocedării acestuia către fostul proprietar
-
  8.   H.G. nr.541/21-05-2008 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor - Spitalul Universitar C.F. Timișoara în domeniul public al municipiului Caransebeș și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebeș, județul Caraș-Severin
-
  9.   H.G. nr.544/21-05-2008 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru județul Călărași
-
  10.   O. nr.348/14-03-2008 (M.I.M.M.C.T.P.L.)
ORDIN al ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Turism I.N.C.D.T. București
-


Sâmbătă, 09 decembrie 2023, 14:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.