Monitorul Oficial
nr. 457/19 iunie 2008

Publicare
  1.   O. nr.366/13-06-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.202/2005 privind aprobarea Listei specialiștilor împuterniciți să constate și să sancționeze contravențiile prevăzute la art. 82 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările și completările ulterioare, a modelului legitimației de identificare a acestora, precum și a modelului procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul îmbunătățirilor funciare
A
  2.   O. nr.405/16-06-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind condițiile de acordare a autorizației speciale de pescuit în scop științific
A
  3.   Listă/19-06-2008 
Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile care primesc subvenții de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2008, precum și cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială
-
  4.   Listă/19-06-2008 
Completarea listei partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus până la data de 15 iunie 2008 raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 16 iunie 2008
-
Rectificare:
  5.   O. nr.2.326/16-05-2008 (M.C.C.)
ORDIN al ministrului culturii și cultelor pentru modificarea anexei nr. 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.379/2006
-


Luni, 13 iulie 2020, 07:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.