Monitorul Oficial
nr. 464/23 iunie 2008

Publicare
  1.   O.U.G. nr.76/18-06-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind desemnarea autorităților naționale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea și derularea fondurilor nerambursabile destinate finanțării programelor de informare și promovare a produselor agricole pe piața internă și în țări terțe, precum și pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
V
  2.   H.G. nr.612/11-06-2008 
HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Apărării în proprietatea privată a municipiului Reșița și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reșița, județul CarașSeverin
-
  3.   H.G. nr.647/18-06-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții, prin scrisorile semnate la București la datele de 27 noiembrie 2007 și 14 februarie 2008 și la Luxemburg la data de 28 ianuarie 2008, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții Programul de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la București la 28 februarie 2005
-
  4.   H.G. nr.652/18-06-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea listei creanțelor comerciale restante aflate în administrarea unităților teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și care se preiau de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
-
  5.   H.G. nr.659/18-06-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cuprinzând obiectivele de investiții și a indicatorilor tehnicoeconomici din cadrul Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori", derulat prin intermediul Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
-
  6.   Decizie nr.127/20-06-2008 
DECIZIE privind stabilirea atribuțiilor domnului Rujan Cristinel Ion, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  7.   O. nr.55/13-06-2008 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului pentru anul 2008
-
  8.   O. nr.M. 57/14-06-2008 (M.A.)
ORDIN al ministrului apărării pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competențele de achiziție a produselor, serviciilor și lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării
-
  9.   O. nr.343/19-06-2008 (A.N.R.S.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice A.N.R.S.C. nr. 116/2007 privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultanță și pentru activitățile de pregătire și specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilități publice, precum și a altor persoane interesate
-
  10.   O. nr.4.382/09-06-2008 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Listei nominale suplimentare a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2008, rezultată în urma analizării contestațiilor depuse de către solicitanți
-


Miercuri, 29 martie 2023, 21:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.