Monitorul Oficial
nr. 563/25 iulie 2008

Publicare
  1.   D.C.C. nr.578/20-05-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 37 teza a treia din titlul VI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
V
  2.   D.C.C. nr.606/20-05-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
V
  3.   D.C.C. nr.618/27-05-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă și art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
V
  4.   D.C.C. nr.645/10-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 și art. 23 din Legea nr. 327/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din serviciile de probațiune
V
  5.   D.C.C. nr.685/12-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 237 alin. (3), (4) și (7) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
V
  6.   D.C.C. nr.687/12-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  7.   D.C.C. nr.693/12-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 156 din Codul de procedură civilă
V
  8.   D.C.C. nr.730/24-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 și art. 2481 din Codul penal, precum și a dispozițiilor art. 262 pct. 1 lit. a) și b) din Codul de procedură penală
V
  9.   D.C.C. nr.735/24-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. 1 lit. a), b), c) și art. 71 alin. 1 din Codul penal
V
  10.   D.C.C. nr.740/24-06-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47, art. 51 alin. 2, art. 52, art. 386, art. 389, art. 391 și art. 392 din Codul de procedură penală
V
  11.   D.C.C. nr.851/08-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (1) și (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România și ale art. 3 din Decretul nr. 167/1958 privind prescripția extinctivă
V
  12.   D.C.C. nr.852/08-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 92 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  13.   D.C.C. nr.855/08-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 195 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
V
  14.   D.C.C. nr.856/08-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  15.   O. nr.1.329/17-07-2008 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice și listele cuprinzând substanțele ce pot fi utilizate în compoziția produselor cosmetice
A
  16.   O. nr.1.927/C/14-07-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind republicarea Ordinului ministrului justiției nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
-
  17.   O. nr.2.168/14-07-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.059/2008
-
  18.   O. nr.4.721/09-07-2008 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind structura anului școlar 2008-2009
-
  19.   H.C.S.M. nr.614/26-06-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
A


Miercuri, 29 martie 2023, 22:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.