Monitorul Oficial
nr. 618/22 august 2008

Publicare
  1.   H.G. nr.857/13-08-2008 
HOTĂRÂRE privind constituirea și funcționarea grupului de experți responsabili cu organizarea și susținerea candidaturii României în vederea obținerii dreptului de organizare a Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) - ediția de iarnă, 2013
-
  2.   Decizie nr.163/18-08-2008 
DECIZIE pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 256/2007 privind numirea membrilor Consiliului de Coordonare a Activității de Statistică
-
  3.   O. nr.344/1.001/29-05,12-08-2008 (M.A.D.R., M.Tr.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului transporturilor pentru aprobarea modului de operare și de funcționare a Fișierului navelor și ambarcațiunilor de pescuit
-
  4.   O. nr.577/08-08-2008 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor și reformei administrative privind programul de lucru al polițiștilor, formele de organizare a acestuia și acordarea repausului săptămânal
-
  5.   Decizie nr.732/15-08-2008 (A.N.R.C.T.I.)
DECIZIE a președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației privind procedura de acordare a licențelor de utilizare a frecvențelor radio în benzile de frecvențe 36003657 MHz și 3700-3757 MHz și stabilirea cuantumului taxei de licență pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio în benzile de frecvențe 3657-3685 MHz și 3757-3785 MHz
-
  6.   H. nr.34/06-08-2008 (C.S.S.P.P.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normei nr. 18/2008 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
A
  7.   H./08-03-2007 (C.E.D.O.)
Hotărâre din 8 martie 2007 în Cauza Popescu și Toader împotriva României
-
  8.   Comunicat nr.2/06-08-2008 (F.G.D.S.B.)
COMUNICAT privind lista instituțiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenți beneficiază de garantarea rambursării depozitelor constituite la acestea
-


Luni, 13 iulie 2020, 06:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.