Monitorul Oficial
nr. 630/29 august 2008

Publicare
  1.   O.U.G. nr.97/27-08-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
A
  2.   O.U.G. nr.98/27-08-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
V
  3.   O.U.G. nr.99/27-08-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice
V
  4.   H.G. nr.905/20-08-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre autoritățile competente din România și Finlanda privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și cu finanțarea actelor de terorism, semnat la Seul la 28 mai 2008
-
  5.   H.G. nr.958/20-08-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2007 privind aprobarea Programului multianual "Asistență tehnică pentru sprijinirea autorităților administrației publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiții publice, finanțabile prin Programul operațional regional 20072013", și finanțarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor
-
  6.   H.G. nr.965/27-08-2008 
HOTĂRÂRE cu privire la rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2008
-
  7.   O. nr.503/25-08-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind stabilirea cuantumului contribuției anticipate ce se plătește ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigații și ca procent din costurile cu energia electrică necesară pompării apei pentru irigații pentru sezonul de irigații 2009
-
  8.   O. nr.831/1.461/16-07,19-08-2008 (M.M.D.D., M.S.P.)
ORDIN al ministrului mediului și dezvoltării durabile și al ministrului sănătății publice privind înființarea comisiilor tehnice regionale pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acțiune și analizarea acestora, precum și pentru aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare ale acestora
A
  9.   C.E.D.O./27-09-2007 
Hotărâre din 27 septembrie 2007 în Cauza Reiner și alții împotriva României
-


Marți, 06 decembrie 2022, 06:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.