Monitorul Oficial
nr. 675/1 octombrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.159/26-09-2008 
LEGE pentru aderarea României la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000
-
  2.   D. nr.875/25-09-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000
-
  3.   L. nr.160/26-09-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
-
  4.   D. nr.877/25-09-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
-
  5.   H.C.D. nr.31/29-09-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2004 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  6.   H.C.D. nr.32/29-09-2008 
HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului prevăzut la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Camerei Deputaților nr. 18/2008 pentru încuviințarea efectuării de către Comisia pentru industrii și servicii a unei anchete privind analiza problemelor din sectorul energetic
-
  7.   H.S. nr.47/24-09-2008 
HOTĂRÂRE privind înființarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea tăierilor ilegale din fondul forestier și a modului în care s-au respectat contractele dintre statul român și marile societăți comerciale privatizate cu referire la angajamentele de protecție a mediului
-
  8.   H.S. nr.48/24-09-2008 
HOTĂRÂRE privind înființarea unei comisii de anchetă privind activitatea Institutului Cultural Român
-
  9.   H.G. nr.1.102/18-09-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului național de asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri - 2009-2012
-
  10.   H.G. nr.1.191/24-09-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la București la 13 martie 2008 și 9 mai 2008 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 26 august 2003, pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea și reforma sectorului de irigații
-
  11.   H.G. nr.1.193/24-09-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 634/2008 pentru atribuirea competenței Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației de a semna Actul adițional nr. 2 la Contractul comercial de închiriere de licențe nr. 0115RO, încheiat la București la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României și Microsoft Ireland Operation Limited
-
  12.   Decizie nr.190/29-09-2008 
DECIZIE pentru numirea doamnei Hîrțan Alexandrina-Luminița în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Comunicații
-
  13.   Decizie nr.191/29-09-2008 
DECIZIE pentru numirea doamnei Meran Codruța Georgeta în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Comunicații
-
  14.   Decizie nr.193/30-09-2008 
DECIZIE pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Alice Cezarina Bîtu din funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei și Finanțelor
-
  15.   O. nr.1.037/617/14-08,17-09-2008 (M.D.L.P.L., M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului internelor și reformei administrative privind modificarea art. 14 alin. (2) lit. b) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformității produselor pentru construcții, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor nr. 2.134/460/2004
A
  16.   O. nr.1.657/30-09-2008 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.361/2008 privind aprobarea Listei și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naționale de sănătate în anul 2008
A
  17.   O. nr.2.450/C/22-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  18.   H. nr.4/29-09-2008 (A.E.P.)
HOTĂRÂRE privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească localurile secțiilor de votare pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
A
  19.   Decizie nr.857/16-09-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind suspendarea, la cerere, a desfășurării activității de broker de asigurare de către Societatea Comercială CARPAȚI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-


Vineri, 03 aprilie 2020, 09:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.