Monitorul Oficial
nr. 683/6 octombrie 2008

Publicare
  1.   O.U.G. nr.119/01-10-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
V
  2.   H.G. nr.1.153/24-09-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru înființarea culturilor agricole în toamna anului 2008"
-
  3.   H.G. nr.1.154/24-09-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 277/2008 privind aprobarea activității pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2008, a cuantumului sprijinului financiar și a sumei totale alocate acestei activități
-
  4.   H.G. nr.1.177/24-09-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor imobile și actualizării inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unității de administrare pentru două imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
-
  5.   H.G. nr.1.194/24-09-2008 
HOTĂRÂRE privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură
A
  6.   H.G. nr.1.195/24-09-2008 
HOTĂRÂRE privind acordarea de sprijin financiar în sectorul legume-fructe și din agricultura ecologică
-
  7.   O. nr.190/30-09-2008 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
-
  8.   O. nr.507/10-09-2008 (A.N.P.H.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Grilei de evaluare a activităților cu caracter inovator desfășurate în centrele-pilot pentru persoane adulte cu handicap
-
  9.   O. nr.607/09-09-2008 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor și reformei administrative privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor
-
  10.   O. nr.2.452/C/22-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  11.   Decizie nr.181/29-09-2008 (O.R.D.A.)
DECIZIE pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind remunerația echitabilă datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț ori a reproducerilor acestora prin intermediul internetului sau al altor rețele de comunicații de date
-


Vineri, 10 iulie 2020, 07:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.