Monitorul Oficial
nr. 684/7 octombrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.161/01-10-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004
A
  2.   D. nr.890/30-09-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004
-
  3.   L. nr.162/01-10-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
-
  4.   D. nr.891/01-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
-
  5.   O.U.G. nr.105/10-09-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului și a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
V
  6.   O.U.G. nr.122/01-10-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea participării României, în calitate de "țară parteneră", la manifestarea expozițională internațională cu specific de turism "Caravan Motor Turism Stuttgart", în perioada 17-25 ianuarie 2009
V
  7.   O.U.G. nr.123/01-10-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
V
  8.   H.G. nr.1.213/01-10-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  9.   H.G. nr.1.214/01-10-2008 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al județului Satu Mare, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Satu Mare
-
  10.   H.G. nr.1.220/01-10-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană
-
  11.   H.G. nr.1.227/01-10-2008 
HOTĂRÂRE privind completarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund
A
  12.   Decizie nr.195/06-10-2008 
DECIZIE privind numirea responsabilului național cu autorizarea finanțării PHARE, Facilitatea de tranziție și SAPARD
-
  13.   O. nr.2.455/C/22-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  14.   O. nr.4.931/29-07-2008 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Metodologiei privind transferul și recunoașterea rezultatelor învățării dobândite de elevii din învățământul profesional și tehnic prin stagiile de pregătire practică
-
  15.   H. nr.6/30-09-2008 (A.E.P.)
HOTĂRÂRE privind procedura de acreditare pe lângă birourile și oficiile electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului din 30 noiembrie 2008
-


Marți, 19 ianuarie 2021, 14:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.