Monitorul Oficial
nr. 706/17 octombrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.177/10-10-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
-
  2.   D. nr.910/10-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
-
  3.   D. nr.899/10-10-2008 
DECRET privind conferirea Ordinului și Medaliei Virtutea Aeronautică
-
  4.   D. nr.911/10-10-2008 
DECRET privind acordarea Drapelului de luptă Școlii de Aplicație pentru Unități de Luptă "Mihai Viteazul"
-
  5.   D. nr.912/10-10-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  6.   D. nr.913/10-10-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  7.   D. nr.914/10-10-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  8.   D. nr.915/10-10-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  9.   D. nr.921/10-10-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  10.   D.C.C. nr.904/16-09-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări
V
  11.   D.C.C. nr.926/16-09-2008 
DECIZIA nr. 926 din 16 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 283 alin. (1) lit. c) din Codul muncii
-
  12.   D.C.C. nr.927/16-09-2008 
DECIZIA nr. 927 din 16 septembrie 2008 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3712 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă
-
  13.   D.C.C. nr.928/16-09-2008 
DECIZIA nr. 928 din 16 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă
-
  14.   D.C.C. nr.946/23-09-2008 
DECIZIA nr. 946 din 23 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 500 din Codul de procedură penală
-
  15.   D.C.C. nr.948/23-09-2008 
DECIZIA nr. 948 din 23 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
-
  16.   D.C.C. nr.949/23-09-2008 
DECIZIA nr. 949 din 23 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
-
  17.   O.U.G. nr.131/14-10-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare
A
  18.   H.G. nr.1.238/01-10-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.224/2007 pentru organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu
A
  19.   H.G. nr.1.291/14-10-2008 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de prefect al județului Suceava de către domnul Doroftei Ovidiu
-
  20.   H.G. nr.1.292/14-10-2008 
HOTĂRÂRE privind încetarea raportului de serviciu al prefectului județului Călărași, domnul Șerban Jenel, prin acordul părților
-
  21.   H.G. nr.1.293/14-10-2008 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Popa Romul
-
  22.   Decizie nr.206/17-10-2008 
DECIZIE privind eliberarea domnului Gheorghe Popa din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Române
-
  23.   O. nr.1.338/30-09-2008 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind îndrumarea și asistența contribuabililor de către organele fiscale
A
  24.   O. nr.2.572/C/07-10-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  25.   O. nr.2.589/C/09-10-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.003/C/2008
A
  26.   O. nr.754/02-10-2008 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007
A


Marți, 06 decembrie 2022, 06:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.