Monitorul Oficial
nr. 709/20 octombrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.168/10-10-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
A
  2.   D. nr.901/10-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
-
  3.   L. nr.169/10-10-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de înghețul târziu de primăvară în pomicultură
-
  4.   D. nr.902/10-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de înghețul târziu de primăvară în pomicultură
-
  5.   L. nr.170/10-10-2008 
LEGE privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în București, zona "Parcul Bordei"
-
  6.   D. nr.903/10-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în București, zona "Parcul Bordei"
-
  7.   L. nr.171/10-10-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic
-
  8.   D. nr.904/10-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic
-
  9.   L. nr.172/10-10-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plății primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006
-
  10.   D. nr.905/10-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plății primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006
-
  11.   D. nr.923/14-10-2008 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Industrial și Comercial în grad de Ofițer\
-
  12.   H.G. nr.1.295/14-10-2008 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare financiare
-
  13.   H.G. nr.1.296/14-10-2008 
HOTĂRÂRE privind desemnarea coordonatorului național pentru Consiliul Cooperării Regionale
-
  14.   H.G. nr.1.298/14-10-2008 
HOTĂRÂRE privind repartizarea unei sume din Fondul național de dezvoltare Ministerului Culturii și Cultelor, în vederea finanțării obiectivului de finalizare a lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale din mediul rural și mic urban
-
  15.   O. nr.120/485/09-10,29-09-2008 (A.N.R.E., A.N.R.S.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind modificarea Metodologiei de stabilire a prețurilor locale de referință și a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 21/514/2006
-
  16.   O. nr.4.643/30-06-2008 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea programelor școlare revizuite pentru disciplinele de studiu din aria curriculară Limbă și Comunicare - Limbi materne, clasele a V-a-a VIII-a
V
Rectificare:
  17.   O. nr.2.330/C/05-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind transferul cadrelor militare și funcționarilor publici cu statut special din instituții publice de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului, precum și din Ministerul Justiției în sistemul administrației penitenciare
A


Vineri, 03 februarie 2023, 23:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.