Monitorul Oficial
nr. 713/21 octombrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.163/01-10-2008 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliție aeriană, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007. Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliție aeriană
-
  2.   D. nr.892/30-09-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliție aeriană, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007
-
  3.   L. nr.164/01-10-2008 
LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 9 noiembrie 2007 și la Stockholm la 20 noiembrie 2007. Memorandum de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul apărării
-
  4.   D. nr.893/30-09-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 9 noiembrie 2007 și la Stockholm la 20 noiembrie 2007
-
  5.   H.C.D. nr.35/13-10-2008 
HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Camerei Deputaților în Grupul de lucru interparlamentar al Dimensiunii parlamentare a Procesului de cooperare în Europa de Sud-Est
-
  6.   H.C.D. nr.36/15-10-2008 
HOTĂRÂRE privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2007
-
  7.   H.C.D. nr.37/15-10-2008 
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat
-
  8.   D.C.C. nr.896/16-09-2008 
DECIZIA nr. 896 din 16 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
-
  9.   H.G. nr.1.258/08-10-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov
-
  10.   H.G. nr.1.259/08-10-2008 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova
-
  11.   H.G. nr.1.261/08-10-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes local și județene a unor drumuri situate în județul Prahova
-
  12.   H.G. nr.1.301/14-10-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  13.   H.G. nr.1.303/14-10-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Statutului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006
V
  14.   H.G. nr.1.318/14-10-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
A
  15.   Decizie nr.207/20-10-2008 
DECIZIE privind eliberarea domnului Gergely Olosz din funcția de președinte al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
-
  16.   O. nr.1.245/06-10-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenților aeronautici de handling - RACR-AD-AAH, ediția 1/2008
A
  17.   O. nr.4.698/07-07-2008 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea programelor școlare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculară Om și Societate, clasele a V-a-a VIII-a
V
Rectificare:
  18.   H.G. nr.295/12-03-2008 
HOTĂRÂRE privind analiza cantitativă a amestecurilor binare de fibre textile
A
  19.   H.G. nr.1.028/03-09-2008 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în luna iulie 2008
-
  20.   H.G. nr.1.030/03-09-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei sectoriale pe termen mediu privind descentralizarea în cadrul Ministerului Transporturilor
-
  21.   L. nr.159/26-09-2008 
LEGE pentru aderarea României la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000
-
  22.   H.G. nr.1.222/01-10-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Licenței de concesiune a activității miniere de exploatare a ardeziei nr. 5.731/2004, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială MERIDIAN CC - S.R.L.
-


Sâmbătă, 09 decembrie 2023, 13:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.