Monitorul Oficial
nr. 736/30 octombrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.205/24-10-2008 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
-
  2.   D. nr.986/23-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
-
  3.   L. nr.207/24-10-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
-
  4.   D. nr.988/23-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
-
  5.   L. nr.208/24-10-2008 
LEGE pentru abrogarea art. III alin. (11) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
-
  6.   D. nr.989/23-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru abrogarea art. III alin. (11) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
-
  7.   L. nr.209/24-10-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2008 privind creșterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2008
A
  8.   D. nr.990/23-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2008 privind creșterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2008
-
  9.   L. nr.210/24-10-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2008 privind stabilirea condițiilor în care România urmează să participe la lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar Internațional
-
  10.   D. nr.991/23-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2008 privind stabilirea condițiilor în care România urmează să participe la lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar Internațional
-
  11.   L. nr.211/24-10-2008 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
-
  12.   D. nr.992/23-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
-
  13.   D.C.C. nr.972/30-09-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
V
  14.   D.C.C. nr.973/30-09-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și ale art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
V
  15.   D.C.C. nr.975/30-09-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1890 din Codul civil
V
  16.   O. nr.M.103/15-10-2008 (M.A.)
ORDIN al ministrului apărării pentru aprobarea Regulamentului privind investigarea și punerea în siguranță provizorie a construcțiilor din patrimoniul Ministerului Apărării în cazul producerii unui dezastru
-
  17.   O. nr.5.390/18-09-2008 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea testelor de evaluare a cunoștințelor de Limba română
-


Luni, 16 decembrie 2019, 04:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.