Monitorul Oficial
nr. 775/19 noiembrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.263/07-11-2008 
LEGE privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
V
  2.   D. nr.1.075/06-11-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
-
  3.   D.C.C. nr.1.140/16-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (10) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
V
  4.   D.C.C. nr.1.142/16-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007
V
  5.   D.C.C. nr.1.144/16-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 și 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  6.   D.C.C. nr.1.145/16-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2141 alin. (1)-(5), art. 2142 și art. 2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
V
  7.   H.G. nr.1.449/12-11-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea
-
  8.   Decizie nr.229/18-11-2008 
DECIZIE privind stabilirea atribuțiilor domnului Drăgan Gabriel Vasile, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  9.   O. nr.M.110/10-11-2008 (M.A.)
ORDIN al ministrului apărării privind măsurile care se aplică în Ministerul Apărării pentru preluarea, asigurarea și gestionarea copreședinției Grupului NATO în domeniul neproliferării "NATO Senior Defence Group on Proliferation - DGP"
A
  10.   O. nr.1.294/3.296/07-10,07-11-2008 (M.D.L.P.L., M.E.F.)
ORDIN al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului economiei și finanțelor privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013
-


Joi, 28 mai 2020, 07:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.