Monitorul Oficial
nr. 827/9 decembrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.289/14-11-2008 
LEGE privind ratificarea Protocolului, semnat la Skopje la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 12 iunie 2000
-
  2.   D. nr.1.119/13-11-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului, semnat la Skopje la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 12 iunie 2000
-
  3.   L. nr.290/14-11-2008 
LEGE privind ratificarea Protocolului, semnat la București la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 6 iunie 1996
-
  4.   D. nr.1.120/13-11-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului, semnat la București la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 6 iunie 1996
-
  5.   L. nr.301/18-11-2008 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind readmisia persoanelor, semnat la Zürich la 13 iunie 2008
-
  6.   D. nr.1.131/17-11-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind readmisia persoanelor, semnat la Zürich la 13 iunie 2008
-
  7.   D.C.C. nr.1.135/16-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă
V
  8.   D.C.C. nr.1.158/06-11-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 pct. 1 și 4, precum și ale art. 12 din Codul de procedură civilă
V
  9.   D.C.C. nr.1.160/06-11-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă
V
  10.   D.C.C. nr.1.162/06-11-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (1), art. 22 alin. (1) lit. b), alin. (2) și (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
V
  11.   D.C.C. nr.1.163/06-11-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 56 raportate la cele ale art. 69 alin. (1) lit. d) și alin. (3) teza a doua din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
V
  12.   D.C.C. nr.1.164/06-11-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 77 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
V
  13.   H.G. nr.1.542/25-11-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și transmiterea unor bunuri, proprietate publică a statului, din administrarea Administrației Naționale de Meteorologie în administrarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului
-
  14.   H.G. nr.1.564/25-11-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții "Bazin de înot olimpic - Clubul Sportiv DINAMO București" și "Bazin de înot olimpic - Târgu Mureș, județul Mureș" din cadrul Programului ,"Bazine de înot", realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.
-
  15.   O. nr.667/03-12-2008 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor și reformei administrative pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate
A
  16.   O. nr.696/18-11-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurii privind constituirea și autorizarea ocoalelor silvice și atribuțiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare, precum și conținutul Registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice
A
  17.   O. nr.718/28-11-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind completarea anexei "Modul de implementare, condițiile specifice și criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu
A


Sâmbătă, 14 decembrie 2019, 17:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.