Monitorul Oficial
nr. 111/24 februarie 2009

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1386/16-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) coroborate cu ale art. 20 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  2.   D.C.C. nr.19/08-01-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și ale art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
V
  3.   D.C.C. nr.34/13-01-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  4.   O. nr.210/114/23-02,17-02-2009 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind prelungirea valabilității deciziilor de evaluare emise pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate
-
  5.   O. nr.152/23-02-2009 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea și completarea anexei nr. 6 la Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a posturilor de președinți-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanță, încheierea contractelor de management și evaluarea activității acestora, aprobată prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008
A


Sâmbătă, 09 decembrie 2023, 15:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.