Monitorul Oficial
nr. 138/5 martie 2009

Publicare
  1.   D.C.C. nr.48/13-01-2009 
DECIZIE privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
V
  2.   D.C.C. nr.61/15-01-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1), precum și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  3.   D.C.C. nr.115/03-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2, art. 28 alin. (3) și ale art. 32 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
V
  4.   D.C.C. nr.147/05-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 192 alin. 2 și 3 din Codul penal
V
  5.   D.C.C. nr.152/10-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 6 și 7 din Codul de procedură penală
V
  6.   D.C.C. nr.155/10-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 461 din Codul de procedură penală
V
  7.   D.C.C. nr.208/17-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 337 din Codul de procedură penală
V
  8.   H.G. nr.179/25-02-2009 
HOTĂRÂRE pentru plata sumelor aprobate ca justă despăgubire și neachitate în anii 2006-2008
-
  9.   Decizie nr.280/04-03-2009 
DECIZIE privind promovarea temporară a domnului Mircea Cristian Staicu în funcția publică de secretar general al Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național
-


Sâmbătă, 09 decembrie 2023, 13:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.