Monitorul Oficial
nr. 171/19 martie 2009

Publicare
  1.   L. nr.41/13-03-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare
A
  2.   D. nr.424/13-03-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare
-
  3.   L. nr.42/13-03-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval
-
  4.   D. nr.425/13-03-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval
-
  5.   L. nr.43/13-03-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008 în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole
-
  6.   D. nr.426/13-03-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008 în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole
-
  7.   L. nr.44/13-03-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice
-
  8.   D. nr.427/13-03-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice
-
  9.   D.C.C. nr.261/24-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
V
  10.   D.C.C. nr.262/24-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
V
  11.   D.C.C. nr.274/24-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic din Legea nr. 310/2006 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
V
  12.   D.C.C. nr.276/24-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (12) și art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, precum și ale art. 1 alin. (3), art. 257 și art. 285 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
V
  13.   D.C.C. nr.281/26-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I și art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției
V
  14.   H.G. nr.228/04-03-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu
-
  15.   Decizie nr.352/17-03-2009 
DECIZIE privind promovarea temporară a doamnei Rela Nicoleta Ștefănescu în funcția publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului
-
  16.   Decizie nr.167/10-03-2009 (A.N.C.)
DECIZIE a președintelui Autorității Naționale pentru Comunicații privind identificarea piețelor relevante ale serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile
-
  17.   O. nr.3/25-02-2009 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare
A
  18.   Listă/19-03-2009 
Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
Rectificare:
  19.   O. nr.2.356/C/12-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  20.   O. nr.2.455/C/22-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  21.   O. nr.2.453/C/22-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-


Marți, 21 martie 2023, 17:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.