Monitorul Oficial
nr. 190/26 martie 2009

Publicare
  1.   L. nr.46/20-03-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
A
  2.   D. nr.457/18-03-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
-
  3.   L. nr.47/20-03-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
-
  4.   D. nr.458/18-03-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
-
  5.   L. nr.48/20-03-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
A
  6.   D. nr.459/18-03-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
  7.   L. nr.49/20-03-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției
-
  8.   D. nr.460/18-03-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției
-
  9.   L. nr.50/20-03-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2008 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
  10.   D. nr.461/18-03-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2008 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
  11.   D.C.C. nr.311/03-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 969, art. 1073 și art. 1075 din Codul civil
V
  12.   D.C.C. nr.312/03-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 4, 6 și 7 din Codul de procedură penală
V
  13.   O.U.G. nr.23/11-03-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea Fondului Român de Contragarantare
V
  14.   O. nr.11/11-03-2009 (C.N.V.M.)
ORDIN privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005
A
Rectificare:
  15.   O. nr.3.168/C/12-12-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-


Vineri, 02 decembrie 2022, 20:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.