Monitorul Oficial
nr. 233/8 aprilie 2009

Publicare
  1.   L. nr.61/01-04-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
A
  2.   L. nr.73/01-04-2009 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Siriene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Damasc la 24 iunie 2008
-
  3.   D. nr.482/31-03-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
-
  4.   D. nr.494/31-03-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Siriene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Damasc la 24 iunie 2008
-
  5.   D.C.C. nr.288/03-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480, art. 481 din Codul civil și art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
V
  6.   D.C.C. nr.313/03-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. 3 și art. 402 alin. 2 teza întâi din Codul de procedură civilă
V
  7.   D.C.C. nr.343/17-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II din Legea nr. 173/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România
V
  8.   H.G. nr.372/01-04-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
-
  9.   O. nr.394/01-04-2009 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea lit. b) a art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.055/2006 pentru aprobarea parcului auto normat al Autorității Rutiere Române - A.R.R.
-
  10.   O. nr.426/06-04-2009 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea Listei și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naționale de sănătate în anul 2009
A


Sâmbătă, 09 decembrie 2023, 13:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.