Monitorul Oficial
nr. 328/18 mai 2009

Publicare
  1.   D. nr.791/07-05-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depășirii efectelor crizei economice financiare mondiale
-
  2.   L. nr.173/11-05-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depășirii efectelor crizei economice financiare mondiale
-
  3.   D.C.C. nr.389/19-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
V
  4.   D.C.C. nr.392/19-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal
V
  5.   D.C.C. nr.404/24-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
V
  6.   D.C.C. nr.441/31-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
V
  7.   D.C.C. nr.446/31-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  8.   D.C.C. nr.453/31-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1) și (2) din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
V
  9.   D.C.C. nr.454/31-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
V
  10.   H.G. nr.519/28-04-2009 
HOTĂRÂRE privind instituirea unui sistem de identificare unică și trasabilitate a explozivilor de uz civil
V
  11.   H.G. nr.550/06-05-2009 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unei suprafețe totale de teren de 624 m2 , trecută în domeniul public al statului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. pentru finalizarea lucrării "Varianta de ocolire a municipiului Pitești"
-
  12.   O. nr.539/28-04-2009 (M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
  13.   O. nr.726/15-04-2009 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare
A
  14.   O. nr.4042/06-05-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și inovării pentru modificarea și completarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.743/2008
-
  15.   O. nr.4043/06-05-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și inovării pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul București și județele nominalizate în Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.573/2008, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.741/2008
-
  16.   H. nr.14/06-05-2009 (C.S.S.P.P.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normei nr. 11/2009 privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale în sistemul pensiilor private
A
  17.   Decizie nr.10bis/11-04-2009 (C.Med.D.)
DECIZIE privind componența comisiei de experți a Colegiului Medicilor Dentiști din România
A


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 14:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.