Monitorul Oficial
nr. 563/13 august 2009

Publicare
  1.   D.C.C. nr.946/25-06-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 160b, art. 3002 și art. 303 alin. 6 teza a doua din Codul de procedură penală
V
  2.   D.C.C. nr.953/25-06-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 171 alin. 2 din Codul de procedură penală
V
  3.   D.C.C. nr.962/25-06-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 911 din Codul de procedură penală
V
  4.   D.C.C. nr.1.048/14-07-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 47 și art. 48 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
V
  5.   D.C.C. nr.1.050/14-07-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
V
  6.   D.C.C. nr.1.054/14-07-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 27, art. 28 și art. 29 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare
V
  7.   D.C.C. nr.1.056/14-07-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 86 din Codul familiei
V
  8.   D.C.C. nr.1.057/14-07-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 1 din Legea nr. 193/2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
V


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 09:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.