Monitorul Oficial
nr. 581/20 august 2009

Publicare
  1.   O.G. nr.10/12-08-2009 
ORDONANȚĂ privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate
-
  2.   H.G. nr.864/22-07-2009 
HOTĂRÂRE privind desființarea Bazei Sportive "Stadion Municipal" din municipiul Sighișoara, județul Mureș
-
  3.   H.G. nr.898/05-08-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Dezafectarea reactorului nuclear VVR-S, repatrierea combustibilului nuclear uzat EK-10 și modernizarea instalațiilor Stației de Tratare a Deșeurilor Radioactive" din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH
-
  4.   H.G. nr.925/19-08-2009 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor
-
  5.   H.G. nr.926/19-08-2009 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor
-
  6.   H.G. nr.927/19-08-2009 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor
-
  7.   H.G. nr.928/19-08-2009 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor
-
  8.   H.G. nr.929/19-08-2009 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor
-
  9.   H.G. nr.930/19-08-2009 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor
-
  10.   H.G. nr.931/19-08-2009 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor
-
  11.   H.G. nr.932/19-08-2009 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor
-
  12.   H.G. nr.933/19-08-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la București, în perioada 31 august 2 septembrie 2009, a Reuniunii anuale a diplomației române
-
  13.   H.G. nr.934/19-08-2009 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009
-
  14.   O. nr.75/14-08-2009 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea art. IX din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 68/2009 privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007
-
  15.   O. nr.2.492/17-08-2009 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.059/2008
-
  16.   O. nr.2.503/17-08-2009 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat
-
  17.   Decizie nr.602/31-07-2009 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE - S.R.L
-
  18.   Decizie nr.616/13-08-2009 (C.S.A.)
DECIZIE privind suspendarea, la cerere, a desfășurării activității de broker de asigurare de către Societatea Comercială VICTORIA BROKER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-


Miercuri, 29 martie 2023, 23:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.