Monitorul Oficial
nr. 599/31 august 2009

Publicare
  1.   O.G. nr.17/26-08-2009 
ORDONANȚĂ pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale
-
  2.   O.G. nr.20/29-08-2009 
ORDONANȚĂ cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009
-
  3.   O.G. nr.21/29-08-2009 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
V
  4.   O.G. nr.22/29-08-2009 
ORDONANȚĂ privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană
-
  5.   O.G. nr.25/29-08-2009 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 274/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții
A
  6.   H.G. nr.758/24-06-2009 
HOTĂRÂRE pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internațional 2005
-
  7.   O. nr.76/27-08-2009 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale realizat de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. Mediaș
V
  8.   R. nr.3/27-08-2009 (F.G.D.S.B.)
REGULAMENT privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situației deponenților garantați
A
  9.   R. nr.4/27-08-2009 (F.G.D.S.B.)
REGULAMENT privind participarea la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit autorizate în alte state membre
A


Vineri, 30 septembrie 2022, 08:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.