Monitorul Oficial
nr. 668/6 octombrie 2009

Publicare
  1.   O.U.G. nr.105/06-10-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
V
  2.   H.G. nr.1.067/23-09-2009 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru Aeroclubul României
-
  3.   H.G. nr.1.090/30-09-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 620/2007 privind modalitatea de utilizare a fondurilor alocate de Uniunea Europeană prin intermediul Facilității Schengen și pentru fluxurile de numerar
-
  4.   Decizie nr.697/05-10-2009 
DECIZIE privind încetarea, la cerere, a calității de membru al Comisiei care va derula procesul de selecție a societății de administrare a Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A. a doamnei Galina Narcisa Oprea
-
  5.   O. nr.4.856/31-08-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și inovării privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, filiera vocațională, profil artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale, cursuri de zi
-


Miercuri, 05 octombrie 2022, 15:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.