Monitorul Oficial
nr. 688/13 octombrie 2009

Publicare
  1.   O.U.G. nr.107/07-10-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
V
  2.   O.U.G. nr.108/07-10-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD
V
  3.   H.G. nr.1.204/07-10-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea atestării orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș, ca stațiune turistică de interes local
A
  4.   H.G. nr.1.206/07-10-2009 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea susținerii financiare a autorităților administrației publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanțarea proiectelor de investiții în turism pe anul 2009
-
  5.   H.G. nr.1.218/12-10-2009 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009
-
  6.   O. nr.1.048/28-08-2009 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" București din coordonarea Ministerului Sănătății
-
  7.   O. nr.1.049/28-08-2009 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" București din coordonarea Ministerului Sănătății
-
  8.   Decizie nr.738/01-10-2009 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale AZT ROMASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.
-
  9.   Decizie nr.739/01-10-2009 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale LASTING INSURANCE AND REINSURANCE BROKER - S.R.L
-
  10.   Decizie nr.749/01-10-2009 (C.S.A.)
DECIZIE privind aprobarea conducătorului executiv și reluarea activității Societății Comerciale A&G MARITIM BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
  11.   Decizie nr.750/01-10-2009 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea cu retragerea autorizației acordate Societății Comerciale IV Broker de Asigurare - S.R.L.
-
Rectificare:
  12.   D. nr.37/26-02-2000 
DECRET privind conferirea titlului de Erou-Martir al Revoluției Române din Decembrie 1989 și a titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989
-


Miercuri, 29 martie 2023, 23:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.