Monitorul Oficial
nr. 694/15 octombrie 2009

Publicare
  1.   L. nr.313/12-10-2009 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane
-
  2.   D. nr.1.460/09-10-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane
-
  3.   L. nr.314/12-10-2009 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
A
  4.   D. nr.1.461/09-10-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
  5.   L. nr.319/13-10-2009 
LEGE pentru instituirea Zilei mamei și a Zilei tatălui
-
  6.   D. nr.1.468/13-10-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei mamei și a Zilei tatălui
-
  7.   O. nr.1.800/09-10-2009 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei pentru modificarea pct. 9.1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.287/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiții în modernizarea și realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice și termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenței financiare nerambursabile prin Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice", axa prioritară 4, domeniul major de intervenție 2, operațiunea 4.2 "Sprijinirea investițiilor în modernizarea și realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice și termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unități cu putere instalată mai mică sau egală 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale și a altor resurse regenerabile de energie"
-
  8.   O. nr.4.843/27-08-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și inovării privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematicăinformatică și matematică-informatică, intensiv informatică
-
  9.   Decizie nr.7/09-02-2009 (Î.C.C.J.)
DECIZIE
-
  10.   Decizie nr.8/09-02-2009 (Î.C.C.J.)
DECIZIE
-
  11.   Decizie nr.9/09-02-2009 (Î.C.C.J.)
DECIZIE
-
  12.   C. nr.35/28-09-2009 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind punerea în circulație, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 100 de ani de la inaugurarea Portului Constanța
-
  13.   C. nr.38/09-10-2009 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2009
-


Luni, 17 ianuarie 2022, 21:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.