Monitorul Oficial
nr. 821/30 noiembrie 2009

Publicare
  1.   L. nr.369/26-11-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit
-
  2.   D. nr.1.731/25-11-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit
-
  3.   L. nr.371/26-11-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
-
  4.   D. nr.1.733/25-11-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
-
  5.   L. nr.374/26-11-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
-
  6.   D. nr.1.736/25-11-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor
-
  7.   D.C.C. nr.1.365/27-10-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) teza "care, la data decesului, avea calitatea de pensionar" din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
V
  8.   D.C.C. nr.1.374/27-10-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală
V
  9.   H.G. nr.1.400/18-11-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii
A
  10.   H.G. nr.1.401/18-11-2009 
HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare
A
  11.   H.G. nr.1.402/18-11-2009 
HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii
-
  12.   H.G. nr.1.403/18-11-2009 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"
-


Marți, 21 martie 2023, 16:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.